Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1992/93

Finansutskottets betänkande 1991/92:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall res. 26 mom. 42. I övrigt utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-05-21
Justering: 1992-05-27
Betänkande 1991/92:FiU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-06-10
4

Beslut

Beslut: 1992-06-10

Protokoll med beslut