Delpensionsförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.