De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

BoUs betänkande 1995/96:BoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1996-04-11, 1996-04-16, 1996-04-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.