De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m.m. (prop. 1989/90:150 och 100)

Finansutskottets betänkande 1989/90:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1990-05-29
Betänkande 1989/90:FiU40

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-06-13