Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2016

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU7)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om cykelfrågor. Några av motionerna handlar om att Sverige behöver ett nationellt mål för att öka antalet cykelresor, åtgärder inom infrastrukturen, ökad trafiksäkerhet för cyklister samt att göra det enklare att använda elcykel.

Trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut, framhåller att cykeln som transportmedel har många fördelar och att det är viktigt att stärka cykelns roll.

Riksdagen sa nej till motionerna med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-14
Justering: 2016-01-21
Trycklov: 2016-01-27
Reservationer 5
Betänkande 2015/16:TU7

Nej till motioner om cykelfrågor (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om cykelfrågor. Några av motionerna handlar om att Sverige behöver ett nationellt mål för att öka antalet cykelresor, åtgärder inom infrastrukturen, ökad trafiksäkerhet för cyklister samt att göra det enklare att använda elcykel. Utskottet framhåller att cykeln som transportmedel har många fördelar och att det är viktigt att stärka cykelns roll, men föreslår att riksdagen säger nej med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016.

Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2015/16.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1.

2. Infrastruktur och förutsättningar för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 34,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 30,

2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S),

2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:350 av Anna Wallén (S),

2015/16:813 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S),

2015/16:942 av Erik Andersson (M),

2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2,

2015/16:1744 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2015/16:2961 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 1 (M, C, L)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 75 0 9
SD 43 0 0 5
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 0 0 17 4
L 0 16 0 3
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 169 112 30 38


3. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 31 och 32,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 29,

2015/16:312 av Catharina Bråkenhielm (S),

2015/16:422 av Karin Enström (M),

2015/16:710 av Mikael Cederbratt (M),

2015/16:728 av Rasmus Ling (MP) och

2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 75 0 9
SD 43 0 0 5
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 186 124 0 39


4. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Främjande åtgärder för användning av elcyklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1693 av Edward Riedl (M) och

2015/16:1728 av Edward Riedl (M).

Reservation 5 (M, C, L, KD)