Civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar redan för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Riksdagen vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande i förslagspunkt 14 om att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten kring ökad måluppfyllelse så att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Bifall till motionerna 2016/17:2887 yrk. 2 och 2016/17:3031 yrk. 8. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten (KrU4)

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar redan för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Kulturutskottet vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.