Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU10)

Riksdagen har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-02-23

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.