Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-20