Byggfrågor

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om energideklarationen och andra byggrelaterade frågor (CU9)

Riksrevisionens styrelse har tagit fram en redogörelse om införandet av energideklarationer. Granskningen visar bland annat på att genomförandet blivit kraftigt försenat och att det finns en oklar ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna. Riksdagen avslutade ärendet och sa samtidigt nej till de motioner som gäller energideklarationen. Skälet är att regeringen redan redovisat sin syn på riksrevisionens granskning för riksdagen. Regeringen har också delat ut uppdrag om en fortsatt översyn av energideklarationer. Riksdagen sa nej till övriga motioner om delar av lagstiftningen på byggområde och vissa andra byggrelaterade frågor. Samtliga motioner var från allmänna motionstiden 2009.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om energideklarationen och andra byggrelaterade frågor (CU9)

Riksrevisionens styrelse har tagit fram en redogörelse om införandet av energideklarationer. Granskningen visar bland annat på att genomförandet blivit kraftigt försenat och att det finns en oklar ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna.

Civilutskottet föreslår nu att riksdagen avslutar ärendet och samtidigt säger nej till de motioner som gäller energideklarationen. Skälet är att regeringen redan redovisat sin syn på riksrevisionens granskning för riksdagen. Regeringen har också delat ut uppdrag om en fortsatt översyn av energideklarationer.

Civilutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till övriga motioner om delar av lagstiftningen på byggområde och vissa andra byggrelaterade frågor.

Samtliga motioner är från allmänna motionstiden 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.