Byggfrågor

BOUs betänkande 2004/05:BOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Motioner om byggfrågor (BoU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2003 om byggfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ansvaret i byggandet, vissa villkor för bygglov, miljöanpassat byggande, energianvändningen och säkerheten i byggnader samt tillgängligheten i boendemiljön. Andra motioner handlar om bostadsanpassningsbidragen och forskningen inom bygg- och bostadssektorn.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-01
Justering: 2005-02-17
Betänkande publicerat: 2005-02-21
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 20
Betänkande 2004/05:BOU5

Motioner om byggfrågor (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2003 om byggfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ansvaret i byggandet, vissa villkor för bygglov, miljöanpassat byggande, energianvändningen och säkerheten i byggnader samt tillgängligheten i boendemiljön. Andra motioner handlar om bostadsanpassningsbidragen och forskningen inom bygg- och bostadssektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-03
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
19 förslagspunkter, 13 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvarsfrågor i byggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo272 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (c)
Reservation 2 (mp)

2. Hästgårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo220 och 2004/05:Bo254.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m144010
c18004
fp40008
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt24944056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Byggande nära vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö252 yrkande 1.

4. God bebyggd miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ66 yrkande 16, 2004/05:Bo235 yrkande 7 och 2004/05:Bo308 yrkandena 4 och 12.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c01714
fp11388
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt237183955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Allergiframkallande ämnen i byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo308 yrkande 1.

Reservation 6 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c01804
fp13908
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt23757055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Radon i bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ498 yrkande 42 och 2004/05:Bo308 yrkande 3.

Reservation 7 (c, fp, kd)

7. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo221.

8. Dricksvattenledningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ324 och 2004/05:MJ498 yrkande 29.

9. Tappvarmvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo205.

10. Energihushållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N309 yrkande 12, 2004/05:Bo214 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Bo228.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c, kd)

11. Direktverkande elvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ507 yrkande 12.

Reservation 10 (m, fp)
Reservation 11 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m703810
c01804
fp370110
kd28005
v02405
mp01304
-0100
Totalt197563957

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Barnsäkerhet i äldre bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo306 yrkande 27.

Reservation 12 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c01804
fp40008
kd02805
v22205
mp01304
-0100
Totalt21282055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Lås på bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo261 yrkandena 1 och 2.

14. Sprinklersystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo219, 2004/05:Bo271 och 2004/05:Bo314.

Reservation 13 (c, v)

15. Krav på tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 26, 2004/05:Bo213, 2004/05:Bo216, 2004/05:Bo241, 2004/05:Bo284, 2004/05:Bo293 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo303 yrkande 3.

Reservation 14 (c, kd)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c00184
fp40008
kd00285
v24005
mp01304
-1000
Totalt235134655

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Behovet av hissar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo204 och 2004/05:Bo222.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (c)

17. Översyn av villkoren för bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo255.

18. Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So506 yrkande 6 och 2004/05:Bo278 yrkande 4.

Reservation 18 (c, v, mp)

19. Byggforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ66 yrkande 14, 2004/05:Bo224, 2004/05:Bo299 yrkandena 1-4, 2004/05:Bo308 yrkande 13 och 2004/05:Bo319.

Reservation 19 (c, kd)
Reservation 20 (fp)