Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016 om bostadspolitik. Motionsförslagen handlar om åtgärder på bostadsmarknaden, kommunal bostadsförmedling, kommunala allmännyttiga bostadsbolag, så kallade byggemenskaper, bostäder för unga och studenter, boenden för våldsutsatta, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet i vissa bostadsområden, möjligheten att äga sin bostad, kreditgarantier på landsbygden samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:CU14

Nej till motioner om bostadspolitik (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016 om bostadspolitik. Motionsförslagen handlar om åtgärder på bostadsmarknaden, kommunal bostadsförmedling, kommunala allmännyttiga bostadsbolag, så kallade byggemenskaper, bostäder för unga och studenter, boenden för våldsutsatta, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet i vissa bostadsområden, möjligheten att äga sin bostad, kreditgarantier på landsbygden samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder på bostadsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 9,

2015/16:529 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1-3,

2015/16:727 av Rasmus Ling och Emma Hult (båda MP),

2015/16:844 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1873 av Niklas Karlsson (S) yrkande 2,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 20,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 14 och 32,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 3-5,

2015/16:2205 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 37,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 6 och 8,

2016/17:583 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1576 av Jan Ericson (M),

2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 4,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 14,

2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S),

2016/17:2410 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S),

2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S),

2016/17:3089 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5, 11, 16 och 40,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 5, 6 och 8,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 9, 11 och 13 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 15, 23 och 32.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 2 67 0 15
SD 0 0 34 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 136 114 34 65


2. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.

Reservation 3 (V)

3. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2015/16:1873 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 9-11,

2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) och

2016/17:2875 av Lawen Redar (S).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 266 18 0 65


4. Byggemenskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkande 6.

5. Åtgärder för fler studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 25 och 26 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 18 och 20.

Reservation 5 (M)

6. En ny boendeform för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Bostäder till nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:778 av Kent Ekeroth (SD) och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 0 34 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 230 35 19 65


8. Åtgärder för fler jourlägenheter och skyddade boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 33 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 13 och 14.

Reservation 9 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 250 33 0 66


9. Planering för ökad trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 10 (SD)

10. Bosparande för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 30,

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 18.

Reservation 11 (SD)

11. Kreditgarantier på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 12 (C, KD)

12. Innovativt, miljövänligt och hållbart byggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:745 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (båda C),

2015/16:1017 av Kristina Nilsson m.fl. (S),

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 4 och 34,

2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19,

2016/17:2501 av Mats Green m.fl. (M),

2016/17:2872 av Anders Forsberg (SD) yrkande 3,

2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 21 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 13 (M, C)