Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar bland annat om bostadsbyggande, studentbostäder, bostadsägande, kommunal bostadsförmedling och allmännyttiga bostadsföretag.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till utredningar och andra åtgärder som har betydelse för bostadssituationen för äldre som bor där bostadsmarknaden är svag. Riksdagen lade därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sade också nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det pågår utredningar och uppdrag som rör flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar bland annat om bostadsbyggande, studentbostäder, bostadsägande, kommunal bostadsförmedling och allmännyttiga bostadsföretag.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till utredningar och andra åtgärder som har betydelse för bostadssituationen för äldre som bor där bostadsmarknaden är svag. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det pågår utredningar och uppdrag som rör flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.