Bostadsförsörjningsfrågor

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjningsfrågor (CU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bostadsförsörjningsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Det gäller främst frågor om stöd till bostadsbyggande på landsbygden, boende för ungdomar, boende för äldre och förslag som gäller de allmännyttiga bostadsföretagens villkor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-20
Betänkande publicerat: 2007-03-02
Trycklov: 2007-03-02
Reservationer 16
Betänkande 2006/07:CU9

Alla beredningar i utskottet

2007-01-25, 2007-01-23

Motioner om bostadsförsörjningsfrågor (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2006 om bostadsförsörjningsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Det gäller främst frågor om stöd till bostadsbyggande på landsbygden, boende för ungdomar, boende för äldre och förslag som gäller de allmännyttiga bostadsföretagens villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-21
4

Beslut

Beslut: 2007-03-21
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvaret för bostadsförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C268, 2006/07:C276 yrkande 15, 2006/07:C360 yrkande 23, 2006/07:C363 och 2006/07:C365 yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m870010
c24014
fp150013
kd20004
v00184
mp00181
Totalt1461073759

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för bostadsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C319 yrkande 1.

Reservation 4 (s, mp)
Reservation 5 (v)

3. Statlig mark för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C365 yrkande 5.

Reservation 6 (s, v)

4. Bostadsbyggande på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C284 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C329, 2006/07:C353 och 2006/07:C354.

Reservation 7 (v, mp)

5. Boende för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C235, 2006/07:C300, 2006/07:C326, 2006/07:C331, 2006/07:C343 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:C360 yrkande 27.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01702
Totalt151141057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Boende för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C233, 2006/07:C254 och 2006/07:C256.

7. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C202 yrkande 5, 2006/07:C207 yrkande 1, 2006/07:C276 yrkande 12, 2006/07:C320 yrkandena 3-5, 2006/07:C365 yrkande 2 och 2006/07:A270 yrkande 28.

Reservation 9 (s, mp)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1309126
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01171
Totalt1631910859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kommunal bostadsanvisningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C276 yrkande 13, 2006/07:C299, 2006/07:C359 yrkande 1 och 2006/07:A270 yrkande 29.

Reservation 11 (v)

9. Allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C263 yrkande 2, 2006/07:C286 yrkandena 1-4 och 6, alla i denna del, 2006/07:C290, 2006/07:C359 yrkande 2, 2006/07:C373, 2006/07:C378 och 2006/07:A270 yrkande 26.

Reservation 12 (s, mp)
Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m88009
c25004
fp150013
kd21003
v00184
mp01801
Totalt1491241858

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C225 yrkandena 1-7, 2006/07:C278 yrkande 1, 2006/07:C315 yrkande 2, 2006/07:C320 yrkande 6, 2006/07:C327, 2006/07:C341 och 2006/07:Ub255 yrkande 11.

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)