Bostadsdomstolen och hyresnämnderna

Justitieutskottets betänkande 1990/91:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.