Biometri i brottsbekämpningen

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU53

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Nej till att uppmana regeringen att ge Biometriutredningen utökat uppdrag (JuU53)

Riksdagen sa nej till att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ge Biometriutredningen tilläggsdirektiv.

Förslaget om tillkännagivande var ett utskottsinitiativ. Det betyder att det var ett utskott som tog initiativ till ärendet och att det inte kom från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om biometri i brottsbekämpningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Uppmaning till regeringen att ge Biometriutredningen utökat uppdrag (JuU53)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ge den så kallade Biometriutredningen tilläggsdirektiv. Utskottet anser att utredningen ska få i uppdrag att föreslå lagändringar som innebär att polisen kan använda dna-baserade släktforskningsmetoder samt ansiktsbilder och fingeravtryck från brottsutredningar för att göra sökningar i olika register. Detta oavsett hur utredarens ställningstagande ser ut. Dessutom ska utredningstiden förkortas så att uppdraget i den del som avser dna-baserade släktforskningsmetoder ska delredovisas senast i augusti 2022.

Förslaget om tillkännagivande är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till ärendet och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter som annars är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.