Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om biologisk mångfald. Motionerna handlade om strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, genmanipulerade organismer och frågor som har koppling till rovdjurspolitiken. Vissa motioner tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och behandlades därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.