Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU14)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.