Bilskrotningsfonden, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2007

Beslut

Bilskrotningsfonden avvecklas (MJU8)

Det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier för bilar upphör den 1 juni 2007 och bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Bilskrotningsfondens innestående medel ska användas till att främja skrotningen av äldre bilar som saknar katalysator och till att få bort övergivna bilar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-01
Justering: 2007-03-15
Betänkande publicerat: 2007-03-21
Trycklov: 2007-03-21
Reservationer 14
Betänkande 2006/07:MJU8

Alla beredningar i utskottet

2007-03-01, 2007-02-27

Bilskrotningsfonden avvecklas (MJU8)

Det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier för bilar upphör den 1 juni 2007 och bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Bilskrotningsfondens innestående medel ska användas till att främja skrotningen av äldre bilar som saknar katalysator och till att få bort övergivna bilar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-29
4

Beslut

Beslut: 2007-03-29
18 förslagspunkter, 15 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bilskrotningsfonden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om bilskrotningsfonden,
b. lag om ändring i miljöbalken,
c. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
d. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
e. lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd,
f. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:40 och avslår motionerna 2006/07:Sk246 yrkande 4 och 2006/07:MJ266 yrkande 8.

2. Pantsystem för bilar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ1 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s921037
m800017
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp14005
Totalt24218089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Producentansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ256 och 2006/07:MJ257.

Reservation 2 (s)

4. Utveckling av fastighetsnära insamling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ335 yrkande 1.

Reservation 3 (s, mp)

5. Tillgänglighet till återvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ339 yrkande 6 och 2006/07:MJ372 yrkandena 3 och 4.

Reservation 4 (s, v)

6. Retursystem för flaskor och burkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ227, 2006/07:MJ238 och 2006/07:MJ372 yrkandena 1 och 5.

Reservation 5 (s, mp)

7. Pantningsautomater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ302.

8. Privat företagsamhet inom återvinningssektorn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ403 yrkande 4.

9. Återvinningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ403 yrkande 5.

10. Återvinningscertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ335 yrkande 2.

Reservation 6 (s, mp)

11. Återvinningsmål för materialbaserade fraktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ335 yrkande 3.

Reservation 7 (mp)

12. Avfallsförbränning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ335 yrkande 8, 2006/07:MJ390 yrkande 52 och 2006/07:MJ391 yrkande 41.

Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s930037
m800017
c20009
fp20008
kd17007
v00175
mp01405
Totalt230141788

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Slutna VA-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ339 yrkande 1.

Reservation 10 (v)

14. Kommunal avfallshantering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ311, 2006/07:MJ335 yrkande 6, 2006/07:MJ381 och 2006/07:MJ403 yrkandena 1-3.

15. Definition av hushållsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ335 yrkande 5.

Reservation 11 (s, mp)

16. Farligt avfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ335 yrkande 7 och 2006/07:MJ372 yrkande 2.

Reservation 12 (s, mp)

17. Nedskräpning av marina miljöer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ221, 2006/07:MJ247 och 2006/07:MJ356 yrkande 2.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s093037
m800017
c20009
fp20008
kd17007
v01705
mp01405
Totalt137124088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Pantsystem för cigarettfimpar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ270.

Reservation 14 (mp)