Bidragsbrottslag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Brottsligt lämna fel uppgifter för att få bidrag (SfU12)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny bidragsbrottslag. En person som medvetet lämnar en oriktig uppgift eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden och på så sätt får mer pengar från Försäkringskassan än den har rätt till kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också vid utbetalningar från till exempel Centrala studiestödsnämnden, kommunen eller arbetslöshetskassan. Om felaktigheten inte görs medvetet men av grov oaktsamhet kan personen dömas för vårdslöst bidragsbrott som kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polisen om de misstänker brott. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-05-31
Betänkande publicerat: 2007-06-05
Trycklov: 2007-06-05
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:SfU12

Brottsligt lämna fel uppgifter för att få bidrag (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny bidragsbrottslag. Förslaget innebär att en person som medvetet lämnar en oriktig uppgift eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden och på så sätt får mer pengar från Försäkringskassan än den har rätt till kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också vid utbetalningar från till exempel Centrala studiestödsnämnden, kommunen eller arbetslöshetskassan. Om felaktigheten inte görs medvetet men av grov oaktsamhet kan personen dömas för vårdslöst bidragsbrott som kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polisen om de misstänker brott. Enligt förslaget ska lagen börja gälla den 1 augusti 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-14
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bidragsbrottslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. bidragsbrottslag,
2. lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration,
3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, och
4. lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:80 och avslår motionerna
2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v),
2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 1 och
2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m800017
c26003
fp24004
kd22002
v01804
mp01801
Totalt152147050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Alternativa åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkandena 2 och 3 samt
2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v, mp)

3. Brottsbeteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m800017
c26003
fp24004
kd22002
v01804
mp01801
Totalt152147050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 5 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m800017
c26003
fp24004
kd22002
v10174
mp01801
Totalt1531291750

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag