Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2004

Beslut

Motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU4)

Riksdagen sade nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-12
Betänkande publicerat: 2004-02-24
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 10
Betänkande 2003/04:KRU4

Motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-03
4

Beslut

Beslut: 2004-03-03
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av bibliotekslagen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr209 yrkande 7.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c01705
fp04008
kd28104
v24006
mp13103
-0000
Totalt194108047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationell bibliotekspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr241 och 2002/03:Kr346.

3. Kommunala biblioteksplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr369 yrkande 8 och 2003/04:Kr387 yrkande 8.

4. Stöd till folk- och skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr345.

5. Skolbibliotek för förskolan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub337 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (v)

6. Arameiskt bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr207.

7. Pliktexemplar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr294.

Reservation 3 (m, c, fp)

8. Litteraturens betydelse, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkande 6 i denna del och 2003/04:Kr209 yrkande 6 i denna del.

Reservation 4 (m)

9. Utredning om böcker för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr355.

10. Införande av kulturporto och distribution av kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr274 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m49006
c17005
fp40008
kd29004
v02406
mp11123
-0000
Totalt27525247

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Ersättningssystem för kulturtidskrifter på bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkande 6 i denna del, 2002/03:Kr274 yrkande 3 och 2003/04:Kr209 yrkande 6 i denna del.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (v)

12. Elektroniskt publicerade tidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr372 yrkande 5.

Reservation 8 (fp)

13. Utvecklingen av stödet till kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr338.

14. Stöd till organisationstidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr334 yrkande 1 och 2003/04:Kr386 yrkande 1.

Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m49006
c17005
fp40008
kd02904
v24006
mp14003
-0000
Totalt27329047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Namnsdagslängd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr244.

16. Språklig mångfald i den offentliga miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr304.

Reservation 10 (fp)