Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2004

Beslut

Motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU4)

Riksdagen sade nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.