Betyg i det obligatoriska skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.