bet 2016/17 KU20 d2

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut