bet 2008/09 UbU14

Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Kårobligatoriet avskaffas (UbU14)

Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-05-05
Betänkande publicerat: 2009-05-11
Trycklov: 2009-05-11
Reservationer 3
Betänkande 2008/09:UbU14

Kårobligatoriet avskaffas (UbU14)

Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kår- och nationsobligatoriets avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:154 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:Ub28 yrkandena 1 och 4, 2008/09:Ub29, 2008/09:Ub30, 2008/09:Ub31, 2008/09:Ub262, 2008/09:Ub314, 2008/09:Ub429 och 2008/09:Ub606 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m90007
c26003
fp22006
kd21003
v02002
mp01162
Totalt1591361638

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skattelagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
b. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:154 punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2008/09:Ub28 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:Ub606 yrkande 4.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s982921
m870010
c27002
fp22006
kd21003
v10192
mp01504
Totalt256172848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag