Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. (prop. 2005/06:125 delvis)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Beskattning av hushållsavfall som förbränns (SkU33)

Det införs en skatt på yrkesmässig förbränning av hushållsavfall. Fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten blir skattepliktigt om det förbrukas för uppvärmning. Förbränningsskatten förväntas omfatta ett 30-tal skattskyldiga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 1
bet 2005/06:SkU33

Beskattning av hushållsavfall som förbränns (SkU33)

Det införs en skatt på yrkesmässig förbränning av hushållsavfall. Fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten blir skattepliktigt om det förbrukas för uppvärmning. Förbränningsskatten förväntas omfatta ett 30-tal skattskyldiga. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till betänkandet återgivna förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
3. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:125 punkt 1 i denna del och avslår motion 2005/06:Sk28 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m038017
c01606
fp362010
kd020013
v19009
mp10007
-1001
Totalt17476099

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag