Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Beskattning av vissa förmåner

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2003

Beslut

Tydligare regler för skattefri motion och friskvård (SkU3)

Reglerna för att slippa betala skatt för motion och annan friskvård som arbetsgivaren betalar blir tydligare och enklare. För att slippa skatt ska motionen eller friskvården riktar sig till hela personalen, vara av mindre värde och av enklare slag, och förmånen ska inte få bytas ut mot kontant ersättning. Det ska vara möjligt att slippa betala skatt för reseersättning som man får när man deltar i debattprogram. Kravet är att man inte får någon annan ersättning för sitt deltagande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-17
Justering: 2003-10-14
Betänkande publicerat: 2003-10-20
Trycklov: 2003-10-20
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:SKU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-30
4

Beslut

Beslut: 2003-10-30
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förmåner av mindre värde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk16 yrkande 1 och 2002/03:Sk18 yrkande 1.

Reservation 1 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c01507
fp330015
kd02409
v23007
mp13004
-0000
Totalt23039080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Motion och annan friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar vad utskottet anfört om att de särskilda villkoren för skattefri förmån av motion och annan friskvård skall slopas.
Riksdagen godtar vad utskottet anfört om att de särskilda villkoren för skattefri förmån av motion och annan friskvård skall slopas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:123 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk16 yrkande 2 och 2002/03:Sk18 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

3. Förmånsbeskattning av installations- och distributionsbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk16 yrkande 3, 2002/03:Sk17 yrkande 2 och 2002/03:Sk18 yrkande 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m044011
c01507
fp033015
kd12309
v23007
mp13004
-0000
Totalt155115079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Inställelseresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar vad utskottet anfört om en skattebefrielse för vissa reseersättningar m.m.
Riksdagen godtar vad utskottet anfört om en skattebefrielse för vissa reseersättningar m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:123 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk17 yrkande 1.

5. Avdrag för utgifter för hemresor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar vad utskottet anfört om ett förtydligande av bestämmelserna om skattefrihet och avdrag för vissa resor som företas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Riksdagen godtar vad utskottet anfört om ett förtydligande av bestämmelserna om skattefrihet och avdrag för vissa resor som företas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:123 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk16 yrkande 4.

Reservation 5 (kd)

6. Propositionen i övrigt och lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar vad utskottet anfört om regeringens övriga förslag och antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Riksdagen godtar vad utskottet anfört om regeringens övriga förslag och antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:123 i denna del.