Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Ändrade skatteregler för artister som bor utomlands (SkU2)

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera, förkortad A-SINK. Från den 1 januari 2010 blir det möjligt för dessa personer att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen. Då får de rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Beslutet innebär en EU-anpassning. Ett annat beslut innebär att arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningar som beskattas enligt A-SINK.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-09-24
Justering: 2009-10-22
Betänkande publicerat: 2009-10-26
Trycklov: 2009-10-26
bet 2009/10:SkU2

Ändrade skatteregler för artister som bor utomlands (SkU2)

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera, förkortad A-SINK. Från den 1 januari 2010 blir det möjligt för dessa personer att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen. Då får de rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Förslaget innebär en EU-anpassning. Ett annat förslag innebär att arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningar som beskattas enligt A-SINK. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) utom i fråga om 6 kap. 11 §,
2. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
3. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
5. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
6. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:182 i denna del och avslår motion 2008/09:Sk20.