Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagande och investeringar, beskattning vid generationsskiften och skatteregler för ideell sektor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-15
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:SkU9

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagande och investeringar, beskattning vid generationsskiften och skatteregler för ideell sektor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:38 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:578 av Lennart Axelsson och Hanna Westerén (båda S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) yrkande 1,

2017/18:1905 av Laila Naraghi (S),

2017/18:1982 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2318 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2017/18:2349 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 5 och 32,

2017/18:3136 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3161 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3285 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 4 och 7,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3616 av Larry Söder (KD),

2017/18:3619 av Larry Söder (KD),

2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 1 och

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 7
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 19 2
L 0 0 15 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 139 76 90 44


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3622 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD).

Reservation 6 (M)

3. Beskattning vid generationsskiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


4. Skogskonton m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2-5,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 24,

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2017/18:3490 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 7 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 72.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

5. Skatteregler för ideell sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 10 (SD)

6. Andrahandsuthyrning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1428 av Erik Andersson (M) yrkande 2,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3256 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 11 (M)

7. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD),

2017/18:1227 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD),

2017/18:2315 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2930 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 30,

2017/18:3328 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 21,

2017/18:3675 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

8. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 15 (SD)

9. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:580 av Hanna Westerén (S),

2017/18:588 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S),

2017/18:696 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S),

2017/18:815 av Catharina Bråkenhielm (S) yrkande 1,

2017/18:1681 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1692 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 6,

2017/18:2275 av Jan Ericson (M),

2017/18:2300 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:2518 av Amir Adan (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 26,

2017/18:3289 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP) och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 13 och 17.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

10. Arvsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 28 och 29.

11. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 18 (C)

12. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

13. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 21 (C)

14. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2013 av Maria Plass (M) och

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 4.

Reservation 22 (C)