Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU29)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslutet kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisat ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU29)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisade ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.