Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Förslaget om beskattning skickades tillbaka till skatteutskottet (SkU17)

Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer 14
Betänkande 2015/16:SkU17

Alla beredningar i utskottet

2016-02-04

Nej till motioner om beskattning (SkU17)

 

Skatteutskottet har behandlat motionsförslag som lämnades under den allmänna motionstiden i höstas. Motionsförslagen handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen och hänvisar i ett flertal fall till att arbete redan pågår inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
12 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:548 av Tina Acketoft (FP),

2015/16:879 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:894 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkandena 4 och 6,

2015/16:1562 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2015/16:1565 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1984 av Per-Ingvar Johnsson och Solveig Zander (båda C),

2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) och

2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:386 av Mathias Sundin och Said Abdu (båda FP),

2015/16:880 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:896 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1220 av Said Abdu (FP),

2015/16:1980 av Helena Lindahl och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD),

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)

3. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1124 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1338 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (båda M),

2015/16:1664 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2624 av Anti Avsan (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1109 av Said Abdu (FP),

2015/16:1396 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1616 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1660 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1746 av Jörgen Andersson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2047 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD).

5. Fastighetsskatt på elproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 18.

Reservation 9 (SD)

6. Boendebeskattning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:711 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 3,

2015/16:724 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:1278 av Jan Ericson (M),

2015/16:1335 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 23,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 11, 12 och 16,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 6 och 7,

2015/16:2048 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2015/16:2091 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2339 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

2015/16:2629 av Maria Malmer Stenergard (M),

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6 och

2015/16:2939 av Jan R Andersson (M).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

7. Arvs- och gåvoskatt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:719 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP).

Reservation 12 (V)

8. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 21 och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)

9. Tonnageskatt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 4 och

2015/16:2864 av Aron Modig (KD).

10. Konstinköp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3190 av Maria Weimer (FP).

11. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.

12. Avskrivning för flyttbara bostadshus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1090 av Krister Hammarbergh (M).