Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Förslaget om beskattning skickades tillbaka till skatteutskottet (SkU17)

Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning (SkU17)

 

Skatteutskottet har behandlat motionsförslag som lämnades under den allmänna motionstiden i höstas. Motionsförslagen handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen och hänvisar i ett flertal fall till att arbete redan pågår inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.