Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.