Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Man hänvisar bland annat till arbete som redan pågår inom företags- och kapitalbeskattningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Utskottet hänvisar bland annat till arbete som redan pågår inom företags- och kapitalbeskattningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.