Beskattning av andelsbyten vid utflyttning

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Nya regler om beskattning av andelsbyten vid utflyttning (SkU16)

Reglerna för beskattning av andelsbyten vid utflyttning ska ändras, enligt ett beslut av riksdagen. Ett andelsbyte sker när ett företag köper ett annat och erbjuder till exempel aktier som betalning. Lagändringen innebär att säljaren inte ska beskattas vid flytt inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vinsten ska i stället beskattas då säljaren inte längre är bosatt inom EES. Lagändringen är en anpassning till EG-rätten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Nya regler om beskattning av andelsbyten vid utflyttning (SkU16)

Reglerna för beskattning av andelsbyten vid utflyttning ska ändras, enligt ett förslag från regeringen. Ett andelsbyte sker när ett företag köper ett annat och erbjuder till exempel aktier som betalning.

Lagändringen innebär att säljaren inte ska beskattas vid flytt inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vinsten ska i stället beskattas då säljaren inte längre är bosatt inom EES.

Lagändringen är en anpassning till EG-rätten.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.