Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006

Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2007

Beslut

Verksamheten i EU 2006 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2006. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men riksdagen har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen i EU, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, miljö, handel samt jordbruk och fiske, EU:s institutioner samt skrivelsens utformning. Frågan om EU:s konstitutionella fördrag behandlas i ett separat ärende av det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet. Riksdagen godkände skrivelsen utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna i de delar som inte avser avsnitt 4. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-04-24
Justering: 2007-04-26
Betänkande publicerat: 2007-05-16
Trycklov: 2007-04-30
Reservationer 17
Betänkande 2006/07:UU10

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-04-12

Verksamheten i EU 2006 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2006. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen i EU, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, miljö, handel samt jordbruk och fiske, EU:s institutioner samt skrivelsens utformning. Frågan om EU:s konstitutionella fördrag tas upp separat av det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner skrivelsen utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-01
4

Beslut

Beslut: 2007-06-01
18 förslagspunkter, 15 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U3 yrkande 11 och 2006/07:U254.

Reservation 1 (v, mp)

2. Sveriges politik i Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (mp)

3. Transatlantiskt samarbete samt Ryssland och grannskapspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U236 yrkandena 1-6 och 8.

Reservation 3 (v)

4. EU:s handelsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 5 i denna del.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

5. Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U202 och 2006/07:U217.

6. Sudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 4.

Reservation 6 (mp)

7. Burma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U209.

Reservation 7 (v)

8. Palestinska myndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 5 i denna del.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s880141
m790018
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp01504
Totalt21832198

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. EU:s budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkandena 8 och 9.

Reservation 9 (mp)

10. Yttrande- och organisationsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U237 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (v)

11. EU:s terrorismbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 6.

Reservation 11 (v, mp)

12. Asyl- och invandringspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 7.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

13. Sociala frågor och barnfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U255 och 2006/07:U295.

14. Människohandel och prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U236 yrkande 7 och 2006/07:U262 yrkande 5.

Reservation 14 (v)

15. Gasledning mellan Ryssland och Tyskland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 10.

Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s900040
m800017
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp01504
Totalt22132096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. EU:s fiskeriavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 22.

Reservation 16 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s900040
m800017
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp01504
Totalt22132096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. EU:s institutioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkandena 12-14.

Reservation 17 (v, mp)

18. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:85 till handlingarna i den del som inte avser avsnitt 4.