Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Verksamheten i EU under 2005 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2005. Skrivelsen tar bland annat upp frågor kring den övergripande utvecklingen i EU och utvidgningen, EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s utvecklingssamarbete. Riksdagen godkände skrivelsen och sade samtidigt nej till ett stort antal motioner.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-04-25
Betänkande publicerat: 2006-04-28
Trycklov: 2006-04-28
Reservationer 10
Betänkande 2005/06:UU10

Alla beredningar i utskottet

2006-04-20, 2006-04-06

Verksamheten i EU under 2005 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2005. Skrivelsen tar bland annat upp frågor kring den övergripande utvecklingen i EU och utvidgningen, EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s utvecklingssamarbete. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner skrivelsen och säger samtidigt nej till ett stort antal motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-09
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U308 yrkande 19, 2005/06:L291 yrkande 39, 2005/06:U289 yrkande 3, 2005/06:U338 yrkande 6 och 2005/06:U382 yrkande 19.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01714
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152125171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U268 yrkandena 2-5 och 6 i denna del, 2004/05:U272 yrkande 2, 2005/06:U312 yrkandena 1-10, 2005/06:U362 yrkande 3 och 2005/06:U379 yrkande 13.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m20467
c10174
fp303213
kd00249
v02206
mp01304
-0200
Totalt1213711972

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. EU:s konstitutionella fördrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U6 yrkande 5.

4. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U319 yrkandena 1-5, 8 och 12, 2005/06:U7 yrkandena 2 och 5, 2005/06:U289 yrkande 1, 2005/06:U290 yrkande 28, 2005/06:U338 yrkandena 10 och 11, 2005/06:U384 yrkande 10 och 2005/06:U386 yrkande 3.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141029
m00487
c00184
fp103413
kd01239
v90127
mp01304
-0110
Totalt1241613673

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Gemensamt samarbete i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U338 yrkande 9.

Reservation 4 (fp)

6. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 3, 2005/06:U214 yrkande 5, 2005/06:U255 yrkandena 21 och 23, 2005/06:U289 yrkandena 4-10, 2005/06:U337 yrkande 3, 2005/06:U362 yrkande 2 och 2005/06:U379 yrkande 11.

7. Demokratifond för Vitryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U214 yrkande 6.

Reservation 5 (fp)

8. EU:s utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U6 yrkande 2, 2005/06:U7 yrkande 4, 2005/06:U209 yrkande 28, 2005/06:U267 yrkande 7, 2005/06:U290 yrkandena 26 och 27, 2005/06:U313 yrkandena 4 och 11, 2005/06:U349 yrkandena 13 och 14, 2005/06:U362 yrkandena 6 och 7, 2005/06:U379 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:U381 yrkandena 1 och 3.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152126071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Demokratimål i EU:s utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U336 yrkande 19 och 2005/06:U338 yrkande 8.

Reservation 7 (fp)

10. EU:s budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 7, 2005/06:U290 yrkande 14 och 2005/06:U379 yrkande 2.

Reservation 8 (mp)

11. Grundläggande rättigheter, människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkande 9, 2005/06:Ju383 yrkande 14, 2005/06:U209 yrkande 10, 2005/06:U339 yrkande 1, 2005/06:U340 yrkande 6, 2005/06:U379 yrkande 4 och 2005/06:So467 yrkande 5.

Reservation 9 (v)

12. EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U6 yrkandena 1, 3, 4, 6 och 7, 2005/06:U7 yrkande 8, 2005/06:U255 yrkande 20, 2005/06:U313 yrkande 22, 2005/06:U336 yrkande 15, 2005/06:U340 yrkande 7, 2005/06:U349 yrkande 27, 2005/06:U381 yrkandena 2, 4 och 7-11 samt 2005/06:N385 yrkandena 4, 12 och 13.

Reservation 10 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140129
m48007
c16114
fp360012
kd02409
v22006
mp01304
-1100
Totalt23739271

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkandena 9 och 10, 2005/06:U209 yrkande 27 och 2005/06:U290 yrkande 2.

14. Skrivelsens inriktning och omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 11 och 2005/06:U290 yrkande 1.

15. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U215 yrkande 1, 2004/05:U220, 2004/05:U248 yrkandena 1-3, 2004/05:U269, 2004/05:U272 yrkandena 1 och 3-13, 2004/05:U316 yrkandena 1, 2 och 7, 2004/05:U319 yrkandena 6, 7 och 9-11, 2004/05:U330 yrkandena 1-8, 2005/06:U209 yrkandena 25, 26 och 29, 2005/06:U215, 2005/06:U219, 2005/06:U227 yrkandena 3 och 5, 2005/06:U232 yrkande 1, 2005/06:U244 yrkandena 1-4, 2005/06:U250, 2005/06:U266, 2005/06:U283, 2005/06:U287, 2005/06:U289 yrkandena 2 och 30, 2005/06:U295 yrkande 2, 2005/06:U296, 2005/06:U299 yrkande 1, 2005/06:U310 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U311 yrkande 17, 2005/06:U325 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U327 yrkandena 1-8, 2005/06:U328, 2005/06:U329, 2005/06:U334 yrkande 1, 2005/06:U335 yrkande 1, 2005/06:U344, 2005/06:U350 yrkandena 2-4, 2005/06:U352 yrkande 4, 2005/06:U364, 2005/06:U369 yrkandena 1-5, 2005/06:U378 yrkandena 11, 12 och 16 samt 2005/06:N385 yrkandena 5 och 6.

16. Regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:85 till handlingarna.