Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

Bekämpning av smittsamma djursjukdomar (MJU9)

En ny epizootilag och en särskild zoonoslag träder i kraft den 1 oktober 1999. Lagarna innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Riksdagen beslutade vidare om vissa förändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-03-25, 1999-04-15

Bekämpning av smittsamma djursjukdomar (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 1999. Vidare tillstyrks vissa förändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.