Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2015

Beslut

Nya regler ska förhindra skatteflykt (SkU7)

Nya skatteregler införs som ska motverka att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att slippa att betala skatt. Det innebär bland annat att ett svenskt företag som tar emot en vinstutdelning från ett utländskt företag ska betala skatt i Sverige om det utländska företaget får dra av utdelningen som ränta, eller liknande. Reglerna ändras också så att utländska företag och personer som är bosatta utomlands i större utsträckning än tidigare måste betala så kallad kupongskatt när de får vinstutdelning från ett svenskt företag. Dessutom blir det möjligt att söka förhandsbesked om skatt på utdelningar från svenska aktiebolag, värdepappersfonder och specialfonder.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-24
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SkU7

Alla beredningar i utskottet

2015-11-10

Nya regler ska förhindra skatteflykt (SkU7)

Nya skatteregler införs som ska motverka att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att slippa att betala skatt. Det innebär bland annat att ett svenskt företag som tar emot en vinstutdelning från ett utländskt företag ska betala skatt i Sverige om det utländska företaget får dra av utdelningen som ränta, eller liknande. Reglerna ändras också så att utländska företag och personer som är bosatta utomlands i större utsträckning än tidigare måste betala så kallad kupongskatt när de får vinstutdelning från ett svenskt företag. Dessutom blir det möjligt att söka förhandsbesked om skatt på utdelningar från svenska aktiebolag, värdepappersfonder och specialfonder.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
2. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:14 punkterna 1-3 och avslår motion

2015/16:3254 av David Lång m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 72 0 0 12
SD 0 35 0 13
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 262 35 0 52