Banverket

Trafikutskottets betänkande 1994/95:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-02-21
Justering: 1995-03-14
Betänkande 1994/95:TU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-03-29
4

Beslut

Beslut: 1995-03-29

Protokoll med beslut