Bank- och försäkringsfrågor

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor (FiU18)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bank och försäkringsfrågor. Skälet är i de flesta fall att arbete redan pågår på regerings- eller EU-nivå. Motionerna tar bland annat upp tillgången till banktjänster, en översyn av bankernas rätt till ensidig uppsägning av fungerande lån och inkassobolagens verksamhet. Andra motioner tar upp ytterligare reglering och tillsyn av sms-låneföretag, fri flytträtt för pensionsförsäkringar och regleringen av finansmarknaden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor (FiU18)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om bank och försäkringsfrågor. Skälet är i de flesta fall att arbete redan pågår på regerings- eller EU-nivå.

Motionerna tar bland annat upp tillgången till banktjänster, en översyn av bankernas rätt till ensidig uppsägning av fungerande lån och inkassobolagens verksamhet. Andra motioner tar upp ytterligare reglering och tillsyn av sms-låneföretag, fri flytträtt för pensionsförsäkringar och regleringen av finansmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.