Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Åtgärder krävs för att höja säkerheten vid kortbetalning (FiU22)

Säkerheten när det gäller kortbetalningar bör ökas. Det krävs bland annat noggranna kontroller av identitet och id-handlingar samt att branschen har rätt utrustning för kontroll. Det anser riksdagen som gav regeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka den tekniska säkerheten.

Det behövs även en lagändring för att förhindra att inkorrekt kreditupplysning om företag ges. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att ändra i lagen så att en betalningsförsummelse inte räknas i en kreditupplysning förrän den har fastställts av domstol eller annan myndighet. Denna lagändring skulle innebära att det blir samma lagregler för företag som det nu är för enskilda personer.

Riksdagen sa nej till övriga motioner inom bank- och försäkringsfrågor. Dessa handlar bland annat om regelverk och tillsyn inom finansmarknadsområdet, hushållens skuldsättning, bankdelning, hållbart finansiellt system samt islamisk finansiering.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Åtgärder krävs för att höja säkerheten vid kortbetalning (FiU22)

Säkerheten när det gäller kortbetalningar bör ökas. Det anser finansutskottet som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka den tekniska säkerheten. Bland annat krävs noggranna kontroller av identitet och id-handlingar samt att branschen har rätt utrustning för kontroll.

Enligt utskottet behövs även en lagändring för att förhindra att inkorrekt kreditupplysning om företag ges. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att ändra i lagen så att en betalningsförsummelse inte räknas i en kreditupplysning förrän den har fastställts av domstol eller annan myndighet. Detta skulle innebära att det blir samma lagregler för företag som det nu är för enskilda personer.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom bank- och försäkringsfrågor. Dessa handlar bland annat om regelverk och tillsyn inom finansmarknadsområdet, hushållens skuldsättning, bankdelning, hållbart finansiellt system samt islamisk finansiering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.