Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets bet 2013/14:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-25
Betänkande publicerat: 2014-03-26
Trycklov: 2014-03-26
Reservationer 9
bet 2013/14:FiU22

Alla beredningar i utskottet

2014-02-20

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontanthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2013/14:Fi220 av Jan Ericson (M),
2013/14:Fi221 av Jan Ericson (M),
2013/14:Fi225 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:Fi253 av Raimo Pärssinen (S),
2013/14:Fi256 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C),
2013/14:Fi260 av Lena Sommestad och Anders Karlsson (båda S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Fi273 av Börje Vestlund (S).

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP18007
FP16008
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt185114050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Sparbanker och lokal närvaro av banker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi208 av Jonas Eriksson och Jan Lindholm (båda MP) yrkande 1,
2013/14:Fi264 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S),
2013/14:Fi285 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2013/14:Fi306 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) yrkande 1,
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 8 och
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP01807
FP17007
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt168132049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Uppdelning av banker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi207 av Jonas Eriksson m.fl. (MP).

Reservation 3 (MP, V)

4. Grön investeringsbank

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi306 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

5. Amorteringskrav på bostadslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi276 av Stefan Svanström (KD),
2013/14:Fi296 av Yilmaz Kerimo (S),
2013/14:Fi316 av Markus Wiechel (SD) och
2013/14:C389 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD01802
V16003
KD17002
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kreditgivning till konsumenter och företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi208 av Jonas Eriksson och Jan Lindholm (båda MP) yrkande 2,
2013/14:Fi218 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2013/14:Fi227 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,
2013/14:Fi279 av Johnny Skalin (SD),
2013/14:C240 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och
2013/14:C389 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

7. Insättningsgarantins täckningsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi246 av Thoralf Alfsson (SD).

8. Kreditupplysningar och bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi204 av Jan Ertsborn och Anita Brodén (båda FP),
2013/14:Fi224 av Jan Ericson (M),
2013/14:Fi232 av Lena Asplund (M),
2013/14:Fi289 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,
2013/14:Fi290 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 4 och 5 samt
2013/14:Fi305 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M).

Reservation 7 (SD)

9. Inkassoföretags faktureringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi280 av Johnny Skalin (SD) och
2013/14:Fi290 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

10. Flytträtt av pensionssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi235 av Annika Eclund (KD) yrkandena 1 och 2.

11. Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi237 av Hans Hoff (S).

Reservation 9 (S, V)

12. Åtgärder mot barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju388 av Mats Odell (KD) yrkande 1.