Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.