Bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor (FiU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor. Motionerna handlade bland annat om kontanthantering, kortbetalningar, bluffakturor, inkassokrav, kreditupplysningar, hushållens skuldsättning, uppdelning av banker, och AP-fondernas verksamhet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, kortbetalningar, bluffakturor, inkassokrav, kreditupplysningar, hushållens skuldsättning, uppdelning av banker, och AP-fondernas verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.