Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Inkomstgarantierna för konstnärer avskaffas (KrU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att konstnärernas inkomstgarantier ska avskaffas successivt. Beslutet innebär att de pengar som finns avsatta för inkomstgarantierna ska efter hand föras över till pensionsgrundande långtidsstipendier. De konstnärer som idag har inkomstgaranti berörs inte av beslutet. Inkomstgarantin för konstnärer infördes 1976. I dag har högst 157 personer livslånga inkomstgarantier.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-20
Justering: 2010-04-27
Betänkande publicerat: 2010-05-07
Trycklov: 2010-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:KrU12

Inkomstgarantierna för konstnärer avskaffas (KrU12)

Regeringen har föreslagit att konstnärernas inkomstgarantier ska avskaffas successivt. Förslaget innebär att de pengar som finns avsatta för inkomstgarantierna ska efter hand föras över till pensionsgrundande långtidsstipendier. De konstnärer som idag har inkomstgaranti berörs inte av förslaget.

Inkomstgarantin för konstnärer infördes 1976. I dag har högst 157 personer livslånga inkomstgarantier.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-21
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en successiv avveckling av inkomstgarantier för konstnärer och en överföring av frigjorda medel till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:183 och avslår motion
2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m820014
c22007
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt148139062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag