Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Beslut

Skatteavtal med Caymanöarna (SkU14)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden. Riksdagen godkände även ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteavtal med Caymanöarna (SkU14)

Riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden. Riksdagen ska även godkänna ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.