Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliseratnäringslivssamarbete

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 oktober 2004

Beslut

Avtal med Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete (NU6)

Riksdagen gav regeringen möjlighet att ta emot pengar från stiftelsen Svensk-Norsk Industrifond. Regeringen ska använda pengarna enligt ett avtal mellan Sveriges och Norges regeringar om näringslivssamarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal med Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen möjlighet att ta emot pengar från stiftelsen Svensk-Norsk Industrifond. Regeringen ska använda pengarna enligt ett avtal mellan Sveriges och Norges regeringar om näringslivssamarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.