Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
bet 2019/20:KU8

Alla beredningar i utskottet

2020-05-12, 2020-04-21, 2020-02-06
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10