Åsnens nationalpark

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

Sverige får en ny nationalpark (MJU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger inom Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark. Åsnens nationalpark blir Sveriges 30:e nationalpark.

Syftet med att Åsnenområdet i Småland blir nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap där växt- och djurlivet i stor utsträckning är orört.

Riksdagen godkände också att Sånfjällets nationalpark ska heta Sonfjällets nationalpark och att Trestickla nationalpark ska heta Tresticklans nationalpark.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-09
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:MJU14

Sverige får en ny nationalpark (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger inom Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark. Åsnens nationalpark blir Sveriges 30:e nationalpark.

Syftet med att Åsnenområdet i Småland blir nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap där växt- och djurlivet i stor utsträckning är orört.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen godkänner att Sånfjällets nationalpark ska heta Sonfjällets nationalpark och att Trestickla nationalpark ska heta Tresticklans nationalpark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-13
Debatt i kammaren: 2018-03-14
4

Beslut

Beslut: 2018-03-14
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åsnens nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de mark- och vattenområden som staten äger inom det område i Alvesta och Tingsryds kommuner som anges i propositionen förklaras som Åsnens nationalpark.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:87 punkt 1.

2. Parkens syften och föreskrifter för att säkerställa syftena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3986 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD).

Reservation 1 (SD)

3. Justering av nationalparkers namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sånfjällets nationalpark ska heta Sonfjällets nationalpark och att Trestickla nationalpark ska heta Tresticklans nationalpark. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:87 punkt 2.