Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och marksanering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och marksanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.