Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Tystnadsplikt för patentombud (NU20)

För auktoriserade patentombud och deras biträden införs möjlighet till tystnadsplikt. En ändring görs i rättegångsbalken som innebär att ombuden och deras biträden endast i undantagsfall ska få vittna i rättegång om förtrolig information som rör patenträtt. Samtidigt införs en ny lag om auktorisation av patentombud. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. De börjar att gälla den 1 september 2010. Vidare ska Sverige kvarstå som medlem i European Business Register European Economic Interest Grouping, EBR EEIG. Det är en europeisk intressegrupp för samarbete mellan registerförare av företagsinformation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Betänkande 2009/10:NU20

Tystnadsplikt för patentombud (NU20)

För auktoriserade patentombud och deras biträden införs möjlighet till tystnadsplikt. Regeringen föreslår en ändring i rättegångsbalken som innebär att ombuden och deras biträden endast i undantagsfall ska få vittna i rättegång om förtrolig information som rör patenträtt. Samtidigt föreslås en ny lag om auktorisation av patentombud.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagförslagen. De ska börja gälla den 1 september 2010.

Vidare ska Sverige kvarstå som medlem i European Business Register European Economic Interest Grouping, EBR EEIG. Det är en europeisk intressegrupp för samarbete mellan registerförare av företagsinformation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om auktorisation av patentombud,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken,
c) godkänner att staten kvarstår som medlem i European Business Register European Economic Interest Grouping.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:202 punkterna 1-3.