Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige

Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2005

Beslut

Utredning om kompensation för stora ekonomiska förluster efter stormen (FöU8)

Riksdagen uppmanar regeringen att utreda möjligheterna till ekonomisk kompensation för de stora ekonomiska förluster som orsakades av stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Av riksdagsbeslutet framgår det att lagen bör vara tydligare när det gäller statens ekonomiska ansvar vid stora katastrofer och att det på sikt bör övervägas om ett nationellt katastrofkonto ska inrättas för att hjälpa drabbade kommuner. Riksdagen vill klargöra att katastrofdrabbade kommuner bör ha en möjlighet till ekonomiskt stöd från staten. Regeringen har aviserat en utredning om hur Sverige kan klara stora påfrestningar som beror på miljö- och klimatförändringar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-10
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-17
Trycklov: 2005-03-11
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:FöU8

Fem partier vill utreda kompensation för stora ekonomiska förluster efter stormen i södra Sverige (FöU8)

De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att regeringen ska utreda möjligheterna till ekonomisk kompensation för de stora ekonomiska förluster som orsakades av stormen i södra Sverige den 8-9 januari. Partierna tycker också att det borde framgå tydligare i lagen vad staten har för ekonomiskt ansvar vid stora nationella katastrofer och menar att det på sikt kan övervägas om ett nationellt katastrofkonto ska inrättas för att hjälpa kommuner vid stora katastrofer. Katastrofdrabbade kommuner behöver en möjlighet till ekonomiskt stöd från staten, anser de borgerliga och Miljöpartiet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som utgör en majoritet i försvarsutskottet, anser liksom flera motionärer att det krävs särskilda insatser från regeringens sida när det gäller ersättningar vid omfattande naturkatastrofer. Partierna påpekar att regeringen aviserat en utredning om hur Sverige kan klara stora påfrestningar som beror på miljö- och klimatförändringar. De utgår från att utredningen tillsätts så snabbt som möjligt och att regeringen återkommer med ett förslag till riksdagen om formen för ersättningar vid stora katastrofer behöver ses över. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när det är dags för omröstning i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-21
4

Beslut

Beslut: 2005-04-21
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationellt stöd och ersättningar vid naturkatastrofer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö206 yrkande 1, 2004/05:Fö216, 2004/05:Fö217, 2004/05:Fö226, 2004/05:Fö235, 2004/05:Fö251 i denna del, 2004/05:Fö252 yrkande 4, 2004/05:Fö257 yrkandena 2 och 3 i denna del, 2004/05:Fö259 i denna del, 2004/05:MJ5 yrkandena 7 och 26, 2004/05:MJ6 yrkande 19, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m044011
c01705
fp03909
kd02805
v23006
mp01403
-1000
Totalt141142066

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

2. Förebyggande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö210 yrkandena 1-3, 2004/05:Fö229, 2004/05:Fö239, 2004/05:Fö251 i denna del, 2004/05:Fö252 yrkandena 2, 3 och 5, 2004/05:Fö257 yrkande 3 i denna del och 2004/05:Fö259 i denna del.

3. Utvärdering och analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö206 yrkande 2, 2004/05:Fö250, 2004/05:Fö257 yrkande 1, 2004/05:MJ5 yrkande 2 och 2004/05:MJ6 yrkande 23.

Reservation 2 (c, kd)
Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m440011
c01705
fp00399
kd02805
v23006
mp14003
-1000
Totalt205453960

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag