Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Föräldrar måste ha intyg för att få tillfällig föräldrapenning (SfU11)

En föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år om föräldern måste vara borta från arbetet. Från den 1 juli 2008 måste föräldern med ett intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Den verksamhet där barnet normalt vistas, oavsett om det är en enskild eller offentlig huvudman, ska vara skyldig att på förälderns begäran utfärda ett sådant intyg. Syftet är att förhindra missbruk eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-09
Trycklov: 2008-05-09
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:SfU11

Föräldrar måste ha intyg för att få tillfällig föräldrapenning (SfU11)

En föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år om föräldern måste vara borta från arbetet. Från den 1 juli 2008 måste föräldern med ett intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Den verksamhet där barnet normalt vistas, oavsett om det är en enskild eller offentlig huvudman, ska vara skyldig att på förälderns begäran utfärda ett sådant intyg. Syftet är att förhindra missbruk eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-20
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Intygsskyldighet vid tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. lag om ändring i skollagen (1985:1100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:94 och avslår motionerna
2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2 och
2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1113016
m870010
c26003
fp23005
kd17007
v01705
mp01504
Totalt154145050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Stickprovskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 2 (s)

3. Kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2.